Kaj sploh so vzajemni skladi? So združena premoženja večjega števila vlagateljev. Upravljanje samega sklada je prepuščeno strokovnjakom družbe za upravljanje. Delujejo tako, da različne pravne in fizične osebe na račun vzajemnega sklada položijo svoj denar. S tem denarjem se potem na trgu kapitala nakupujejo ter menjajo različni vrednostni papirji kot so delnice in obveznice. Z vloženimi sredstvi si zagotovite investicijske kupone, katerih vrednost se točkuje. Le-te lahko kadarkoli prodate nazaj skladu, ter na ta način dvignete svoje prihranke.

Poslovanje v skladi Alpen Invest se močno osredotoča na družbeno odgovornost do naših strank ter lokalnih skupnosti in okolice. Ravno zato investiramo v skupnosti in okolico, pri čemer naše investicije temeljijo na vrednotah izobraževanja ter izgradnji boljše finančne perspektive za vse.

vzajemni skladi

Za koga so primerni? Vzajemni skladi so primerni za ljudi, ki želijo investirati v nakup vrednostnih papirjev, vendar nimajo časa ali znanja za tovrstno upravljanje. S tovrstno investicijo lahko dolgoročno varčujete in oplemenitite svoja denarna sredstva. Vzajemni skladi delujejo na podlagi razpršitve sredstev v različne vrednostne papirje, kar zelo poveča varnost ter tudi donosnost naložbe.

Med seboj se vzajemni skladi razlikujejo glede na naložbeno politiko. Razdelimo jih lahko na delniške, obvezniške ali mešane. Delniški skladi na dolgi rok prinašajo najvišjo pričakovano donosnost, vendar ob višjem sprejetem tveganju (da bo dejanska donosnost drugačna od pričakovane). Obvezniški podskladi so odlično dopolnilo delniškim, saj je tveganje, ki ga sprejmete z naložbo v obvezniške sklade manjše od ostalih. Tovrstni podskladi so običajno najbolj donosni ravno kadar so delniški manj.

Kako postanem vlagatelj v sklade? Vlagatelj v vzajemne sklade lahko pri Alpen Invest postanete zelo hitro in enostavno. S podpisom pristopne izjave ter nakazilom sredstev si boste zagotovili svoj delež premoženja, ki bo sorazmeren deležu vplačila. Donosnost skladov je v zadnjih letih očitno večja v primerjavi z bančnimi vlogami ali posameznimi delnicami.

Pred vstopom v sklad je pomembno, da si zastavite cilje ter časovni okvir varčevanja, ki bo ustrezal vašemu finančnemu profilu.